Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10§ ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

SKT-Trading Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi asiaan koskevan tietosuojalainsäädännön ja hyvän tietojenkäsittelykäytännön mukaan.

Keräämme ja käytämme henkilötietojasi (esim. nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) eri tarkoituksiin, esimerkiksi tarjotaksemme sinulle palvelujamme sekä parantaaksemme asiakaskokemustasi.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme yleisesti henkilötietojen ja annamme tietoa siitä, miten käytämme henkilötietojasi tietyissä tilanteissa, kuten markkinoinnissa, hankkiessasi SKT-Trading Oy:ltä töitä, tehdessäsi sopimuksen SKT-Trading Oy:n kanssa ja käyttäessäsi verkkosivustoamme.

Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojalomakkeen ennen kuin aloitat verkkosivujen käytön. Käyttämällä verkkosivuja, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn ja evästeiden käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

SKT-Trading Oy (Y-tunnus 2873254-5)

Vasarakatu 6, 15700 Lahti

Yhteys tietosuojavastaavaan ja rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt: teemu.tiittanen@cleanbots.fi tai 040 721 8272

2. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietoja käsitellään viestintään, asiakasrekisterin ylläpitämiseen, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, asiakkaan ja SKT-Trading Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Olemassa olevia henkilötietoja voidaan päivittää rekisteröidyn palautteesta tai pyynnöstä. Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakas- tai työsuhteen päättymisen vuoksi, jos tähän ei ole laillista tai teknistä estettä.

3. Kuvaus asiakkaista kerättävästä henkilötiedosta

Keräämme ja käsittelemme tietoja ainoastaan määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sinulta esimerkiksi silloin, kun tilaat meiltä uutiskirjeen, pyydät tarjouksen, teet työhakemuksen, tilaat uutiskirjeitämme tai olet meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Keräämme yleensä seuraavanlaisia henkilötietoja:

tunnistetiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, yritys, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Käyttäjän itsensä antamien tietojen lisäksi keräämme tietoja siitä, miten ja milloin verkkosivujamme (www.cleanbots.fi) käytetään. Tiedot kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Emme voi tunnistaa verkkosivujen käyttäjiä tunnisteiden avulla. Lue lisää evästeistä.

Henkilötiedot voidaan yhdistää evästeisiin, jos henkilö antaa henkilötietonsa esimerkiksi täyttämällä verkkosivuilla olevan yhteydentietolomakkeen tai tilaamalla uutiskirjeemme. Henkilötiedot voidaan yhdistää evästeisiin myös silloin, jos käyttäjä saapuu verkkosivustollemme lähettämämme markkinointiviestissä olevan linkin kautta.

4. Henkilötietojen säännönmukainen luovuus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tiedot on tallennettu Suomeen eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietojen siirto EU- / ETA-alueen ulkopuolelle tulee palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeelliseksi, rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta ja tietojen siirrosta tehdään erilliset evaluoinnit ennen siirtoa.

5. Kuvaus henkilötietojen säilytys- ja poistoajoista

Rekisterin henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kun niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita, poistamme ne.

6. Kuvaus tietojen suojaamisesta ja käsittelijöistä

SKT-Trading Oy varmistaa henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei niihin ole pääsyä ulkopuolelta ja niiden käyttö on rajattu ainoastaan henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä suorittamiseen.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jos rekisterissä oleva henkilö haluaa käyttää yllä lueteltuja oikeuksiaan, tulee pyyntö lähettää sähköpostitse teemu.tiittanen@cleanbots.fi

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn kannalta asianmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi.

8. Muutokset tietosuojaselosteessa

Voimme milloin tahansa päivittää tätä tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta muutoksista. Tällä verkkosivulla on aina ajantasainen tietosuojaseloste, joten suosittelemme siihen tutustumista uudelleen aika ajoin, tarkastellaksesi mahdollisia muutoksia.

Tietosuojaseloste päivitetty 27.1.2022

Evästeseloste

Käytämme www.cleanbots.fi verkkosivustolla evästeitä parantaaksemme sivuston toimivuutta ja saadaksemme tietoa verkkosivustokäynneistä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle.

Evästeiden avulla verkkosivujen kävijäliikennettä voidaan seurata ja tämän anonymisoidun datan perusteella sivuilla vierailleille kävijöille voidaan kohdentaa sosiaalisen median mainontaa.

Verkkosivuilla käytetään Google Analyticsia, jonka avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi katsellut sivut, sivustolla kulutettu aika ja sivustolle saapumiseen liittyvät tiedot. Nämä tiedot anonymisoidaan ja kuvataan numeroina, joten niitä ei voi yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata. Tämä auttaa suojaamaan yksityisyyttäsi. Google Analyticsin avulla näemme, mikä sivustomme sisältö on suosittua ja pyrimme antamaan sinulle lisää mielenkiintoista luettavaa ja katsottavaa.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkopalvelu voi tallentaa tekemäsi valinnat evästeiden avulla. Jos estät evästeet kokonaan, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.